Menu

Content

Breadcrumb

Find en kirke

Når du søger efter en kirke at komme i er det vigtigt du beder og spørger Gud inden dit valg. Her er nogle få retningslinier som en hjælp i din søgning efter et kirkehjem.

bibelen

  • Se efter en kirke der studerer Bibelen. Grunden til at Gud skabte os og reddede os ved Hans søns død på korset er at vi kan kende Ham – at kende Ham (og dele så andre kan kende Ham) er vores primære formål med livet. Vi kan kende Gud gennem åbenbaringen i Hans ord, så vi studerer Hans ord – det hele, vers for vers – så vi kan komme til at kende Ham bedre dag for dag. Præsten, som kan oversættes til hyrde, har det primære ansvar at undervise i Bibelen. Jesus sagde vogt mine får, da han talte om de kristne og gav et vigtigt indblik i vores næring med ordene; mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord der udgår fra Gud. I en sund kirke vil du se medlemmerne studerer Bibelen regelmæssigt, fordi de længes efter at kende Gud mere.

 

 

  • Sbøne efter en kirke der fyldt med mennesker der beder. Paulus sagde vi skal bede uden ophør; Jesus sagde mennesker altid bør bede; Samuel så det som en synd mod Gud ikke at bede; Kong David bad grædende til Gud dag og nat; Martin Luther bad hver morgen fra kl. 03 til 06. Enhver vækkelse og bevægelse fra Gud gennem historien var bygget på trofaste bønnekrigere, der råbte til Gud dag og nat. Når vi beder her på jorden sker der noget i himlen. Som kristne tror vi der er mere mellem himmel og jord og at der er en åndelig verden vi ikke kan se med det blotte øje. Med vores bønner kan vi komme direkte til Gud og bede ham om hjælp. Bibelen giver flere steder indtryk af der sker en kamp i det himmelske, når vi beder. Der, hvor Guds folk oprigtigt vil kalde på Ham vil Han svare mægtigt.

 

 

 

tilbedelse

  • Se efter en kirke der tilbeder i ånd og sandhed. Der opstår ofte misforståelse blandt dem der foretrækker ældre salmer og dem der foretrækker mere moderne lovsange til at synge i kirken. Sagen er at begge kan være døde og kolde og begge kan være levende og varme. Målet er hjertevarm tilbedelse. En sund kirke er en kirke, hvor mennesker øser ud af deres hjerte i tilbedelse og lovprisning af Gud, uanset hvilken musikalsk understøttelse der er. Vi ønsker ikke at udrydde salmer, vi ønsker at udrydde død tilbedelse, der ikke bevæger hjerte og sjæl og skaber en atmosfære af tilbedelse.

 

 

  • Se elskefter en kirke der er fyldt med mennesker, der har kærlighed til hinanden. Jesus sagde at kendetegnet ved discipelskab er vores kærlighed til hinanden. Johannes sagde at hvis vi ikke elsker hinanden, er vi ikke sande efterfølgere af Jesus. De første kristne var kendt for deres omdømme, der gik på deres kærlighed til hinanden. Bibelsk kærlighed er ikke en varm følelse som vi ofte tænker på kærlighed. Bibelsk kærlighed er en handling – ikke hvad vi føler, men hvad vi gør. Hvis vi har en varm og sprudlende følelse overfor nogen, men aldrig gør noget for at udtrykke den kærlighed, så elsker vi dem ikke ifølge Bibelen.

    Modsat, hvis vi ikke føler noget overfor andre, men gør konkrete ting for at hjælpe den person, så elsker vi dem i bibelsk forstand. En sund kirke er fyldt med mennesker der har omsorg for hinanden. Hvordan kan det ses? Nogen ringer måske til dem der har det hårdt for at opmuntre, andre beder for nogen, andre giver et lift, babysitter, inviterer fremmed til frokost efter kirke, besøger den ensomme eller hjælper alene-moren etc..... En sund kirke er fyldt med mennesker der udtrykker Guds kærlighed i små praktiske hverdagsting. Når du kommer ind i en sund kirke kan du mærke kærligheden i luften.

 

evangelisation

  • Se efter en sund kirke, der vokser i antal, ikke fordi vækstrate er et mål, men fordi en sund kirke er fyldt med mennesker, der elsker Gud så meget at de ønsker at dele den kærlighed med andre, så de bevidst er involveret i evangelisation, missionsture og socialt arbejde. En sund kirke er fyldt med mennesker der fortæller andre om Jesus – ikke om kirken - ingen er tiltrukket af en institution, men af Jesus. Alle har brug for Ham – ikke vores programmer - Ham!

    I en sund kirke er der nogen regelmæssigt ude på gaden og snakke med forbipasserende om Gud der elsker dem, andre snakker med gamle venner og deler om Gud med dem. Andre tager på missionsrejser for at dele troen i andre lande, andre igen støtter økonomisk missionære, mens andre hjælper til i forskellige tiltag. Andre besøger fremmede på hospitaler og plejehjem og deler om Gud med dem, mens andre er frivillige i suppekøkkener og varmestuer, så trængede mennesker kan høre om en Gud der elsker dem. I en sund kirke har alle en byrde, en brændende passion for at andre skal kende Jesus.

 

En sund kirke er en bibellærende kirke; en sund kirke er en bedende kirke; en sund kirke er en tilbedende kirke; en sund kirke er en elskende kirke; og en sund kirke er en evangeliserende kirke. Når du ser dig om efter et kirke hjem, så se efter disse ting.